INNEHÅLL I UTBILDNINGEN

  • Två ledstjärnor: Kants imperativ och kristendomens ”gör mot andra vad du vill andra ska göra mot dig”.
  • Att möta en skör människa i en svår situation
  • Asymmetriska möten. Att möta en människa som befinner sig i underläge
  • Lumbardos ”The lucifer effect”
  • Foucaults diskurs. Vad sitter i väggarna där jag arbetar? Hur ser jag på den jag möter?
  • Antonovskys kasam. Varför bör jag sträva efter att stärka känslan av sammanhang hos den jag möter?
  • Vad menar Kierkegaard med att det inte räcker med att veta mer än en annan människa för att kunna hjälpa honom?
  • Att tänka ”outside the box”. Att våga gå utanför bekvämlighetszonen.
  • Workshop där det tas upp svårigheter och problem med möten